ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

ΕΥΘΥΝΗ

Η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης. Ανακυκλώνουμε χαρτί, αλουμίνιο και μελάνι με πιστοποιημένες εταιρείες που ασχολούνται στον τομέα της ανακύκλωσης.

Χρησιμοποιούμεπάντα χαρτί με οικολογική πιστοποίηση FSC Συμβούλιο Διαχείρισης των Δασών (Forest Stewardship Council) καθώς επίσης και οικολογικά μελάνια με βάση το νερό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Αμαζόνων 3, 2057 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.

+357 22491443

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ


Switch The Language

Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.