ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Στα Τυπογραφεία Κώνος σχεδιάζουμε και εκτυπώνουμε με γραμμικό μοτίβο (Barcode) για σάρωση του ένθετου εντύπου με τις οδηγίες χρήσης το οποίο τοποθετείτε μέσα στο εκάστοτε κουτί συσκευασίας.

ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΜΑΣ

Switch The Language

Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.